گروه رستوران های رازقی | اخبار و مقالات

news

اخبار و بلاگ

اعطای نمایندگی رستوران رازقی 25
آذر
اعطای نمایندگی رستوران رازقی

فرانچایز یا سیستم دریافت نمایندگی یک سیستم مورد توجه در کسب و کارهای امروزی است. استفاده از ارزش و اعتبار و همچنین سرمایه های انسانی و تجربه یک برند معتبر می تواند بسیار سریع تر کسب و کار های دیگر را به سود دهی و اعتبار برساند. راهی که یک مجوعه می بایست در طی شاید یک دهه و با ...

دریافت نمایندگی در رستوران رازقی 25
آذر
دریافت نمایندگی در رستوران رازقی

فرانچایز یا سیستم دریافت نمایندگی یک سیستم مورد توجه در کسب و کارهای امروزی است. استفاده از ارزش و اعتبار و همچنین سرمایه های انسانی و تجربه یک برند معتبر می تواند بسیار سریع تر کسب و کار های دیگر را به سود دهی و اعتبار برساند. راهی که یک مجوعه می بایست در طی شاید یک دهه و با ...

وجود بیش از 120 نوع غذا در منوی رستوران 25
آذر
وجود بیش از 120 نوع غذا در منوی رستوران

امروزه رستوران فقط محلی برای صرف غذا و  سیر شدن نیست. جهان صنعتی در دهه اخیر نیازهای دیگری را برای مردم ایجاد کرده تا تمایل داشته باشند در کنار صرف غذایی مطبوع، لحظاتی به یاد ماندنی را تجربه کنند. این نیاز ما را بر آن داشت تا اقدام به راه اندازی مجموعه ای کنیم که امروز به نام ...

سرو انواع غذاهای ایتالیایی  در رستوران رازقی 25
آذر
سرو انواع غذاهای ایتالیایی در رستوران رازقی

  اولین مجموعه رستورانی رازقی به نام پیزریا 1همزمان با نخستین روز پاییز 1384در حالی افتتاح شد که در آن روزها تعداد رستورانهایی که در شهر رشت غذاهای ایتالیایی سرو می کردند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید رازقی آمد تا بهترین‌ها را به مردم عرضه کند و این شد که اولین ...

رستورانی vip که برای تمامی سلیقه ها 25
آذر
رستورانی vip که برای تمامی سلیقه ها

  اولین مجموعه رستورانی رازقی به نام پیزریا 1همزمان با نخستین روز پاییز 1384در حالی افتتاح شد که در آن روزها تعداد رستورانهایی که در شهر رشت غذاهای ایتالیایی سرو می کردند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید رازقی آمد تا بهترین‌ها را به مردم عرضه کند و این شد که اولین ...

وجود بیش از 120 نوع غذا در منوی رستوران رازقی 21
آذر
وجود بیش از 120 نوع غذا در منوی رستوران رازقی

امروزه رستوران فقط محلی برای صرف غذا و  سیر شدن نیست. جهان صنعتی در دهه اخیر نیازهای دیگری را برای مردم ایجاد کرده تا تمایل داشته باشند در کنار صرف غذایی مطبوع، لحظاتی به یاد ماندنی را تجربه کنند. این نیاز ما را بر آن داشت تا اقدام به راه اندازی مجموعه ای کنیم که امروز به نام ...

رستورانی vip که برای تمامی سلیقه ها 21
آذر
رستورانی vip که برای تمامی سلیقه ها

  اولین مجموعه رستورانی رازقی به نام پیزریا 1همزمان با نخستین روز پاییز 1384در حالی افتتاح شد که در آن روزها تعداد رستورانهایی که در شهر رشت غذاهای ایتالیایی سرو می کردند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید رازقی آمد تا بهترین‌ها را به مردم عرضه کند و این شد که اولین ...

‏گروه رستورانهای رازقی‏