افطار در رشت|رستوران برای افطاری در رشت | رستوران رازقی

افطار در رشت|رستوران برای افطاری در رشت | رستوران رازقی

ماه رمضان یکی از ماه‌های قمری در تقویم اسلامی است و بیشتر مسلمانان در سراسر جهان این ماه را به عنوان ماه پر فضیلت و برکت در نظر دارند. در این ماه، مسلمانان از طلوع آفتاب تا غروب آن با میل نکردن آب و خوراکی به روزه داری می پردازند.
ماه رمضان یکی از ماه‌های قمری در تقویم اسلامی است و بیشتر مسلمانان در سراسر جهان این ماه را به عنوان ماه پر فضیلت و برکت در نظر دارند. در این ماه، مسلمانان از طلوع آفتاب تا غروب آن با میل نکردن آب و خوراکی به روزه داری می پردازند.
دیدن بیشتر